ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางสาวเขมิกา จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์