โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านคา ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาสับปะรดหวาน ในงานสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี 2566 ช่วงภาคค่ำ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา